загасващ

загасващ
гл. - матов, без блясък, слаб, мъждукащ, мъглив, облачен, сив

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • без блясък — словосъч. матов, слаб, загасващ, мъждукащ, мъглив, облачен, сив …   Български синонимен речник

  • матов — прил. мътен, тъмен, непрозрачен, непрогледен прил. блед, бледен прил. без блясък, слаб, загасващ, мъждукащ, мъглив, облачен, сив …   Български синонимен речник

  • мъглив — прил. мъгляв, облачен, тъмен, мрачен, непрозрачен прил. несигурен, забъркан, неясен, непонятен, неразбираем, като в мъгла, неизвестен, неточен, разбъркан, неопределен, смътен прил. съмнителен прил. влажен, студен, мразовит прил. матов, без блясък …   Български синонимен речник

  • мъждукащ — гл. матов, без блясък, слаб, загасващ, мъглив, облачен, сив …   Български синонимен речник

  • облачен — прил. мъглив, заоблачен прил. затъмнен, тъмен, смътен прил. матов, без блясък, слаб, загасващ, мъждукащ, сив прил. безформен прил. пребулен, мрачен, опушен …   Български синонимен речник

  • сив — прил. бледен, пепеляв, пръстен прил. матов, без блясък, слаб, загасващ, мъждукащ, мъглив, облачен прил. мрачен, скучен, еднообразен, безцветен …   Български синонимен речник

  • слаб — прил. изтощен, изнемощял, отслабнал, немощен, безсилен, нежен, крехък, неукрепнал прил. нездрав, болен, болнав, светнал, недъгав, слабак, хилав, анемичен, изпит прил. разклатен, халтав, разслабен прил. посредствен, дребен, малък, нищожен,… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”